Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Zapytania do Radnych w sprawach nurtujących obywateli
PaulazWilanowa
przybysz
przybysz
Posty: 17
Rejestracja: 02 kwie 2017, 10:14

Re: Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Post autor: PaulazWilanowa » 11 lut 2018, 15:16

Dziękuję,

będę śledzić sprawę.
Pozdrawiam

P.

Awatar użytkownika
karadzi
radny (do 3 postów dziennie)
radny (do 3 postów dziennie)
Posty: 205
Rejestracja: 29 wrz 2009, 10:29

Re: Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Post autor: karadzi » 10 lut 2018, 15:37

Dzień dobry,

sprawę zaczęliśmy analizować. Pojawiają się różne odpowiedzi co do "sposobu" wykonania tego budynku w ramach WPK bez planu. Interpelacja będzie lada dzień, zwłaszcza, że mamy materiały.

Pozdrawiam
Katarzyna Radzikowska
SMMW

PaulazWilanowa
przybysz
przybysz
Posty: 17
Rejestracja: 02 kwie 2017, 10:14

Re: Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Post autor: PaulazWilanowa » 08 lut 2018, 22:54

Są osoby, które skupują działki, które obecnie nie są przeznaczone pod inwestycje mieszkaniowe ale jak widać można to zmienić posiedzeniem jednej lub dwóch komisji...

Od roku funkcjonuje w ścisłym Wilanowie nowy budynek - prawdopodobnie samowola budowlana, chyba, że Dzielnica wydała zgodę na budowę "cukierni" tuż przy Kuźni...
Czy radni SMMW mogą sprawdzić stan prawny tego budynku? Jego architektura i wygląd daleko odbiega od pozostałych.

Awatar użytkownika
Tom
radny (do 3 postów dziennie)
radny (do 3 postów dziennie)
Posty: 587
Rejestracja: 06 lip 2010, 15:22
Lokalizacja: Nowy Wilanów
Kontaktowanie:

Re: Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Post autor: Tom » 01 lut 2018, 23:40

Każde wsparcie dla sprawy jest ważne. Nie oceniamy tego politycznie, tylko merytorycznie. Przypominam, że Rada Dzielnicy na wniosek radnych niezależnych (w tym SMMW) podjęła już stanowisko w sprawie WPK:

STANOWISKO
RADY DZIELNICY WILANÓW m.st. WARSZAWY
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyspieszenia procedur uchwalania planów miejscowych obejmujących obszar Wilanowskiego Parku Kulturowego

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420) Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko:

§ 1. Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zwraca się o zdecydowane przyspieszenie prac nad uchwalaniem planów miejscowych na terenie Dzielnicy Wilanów, na obszarach obejmujących Wilanowski Park Kulturowy, powołany uchwałą NR XXXIV/819/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Wilanowski Park Kulturowy”.
§ 2. Stanowisko podlega przekazaniu Przewodniczącej Radzie m.st. Warszawy, Prezydentowi m.st. Warszawy oraz Dyrektorowi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.
§ 3. Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
§ 4. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
STANOWISKA RADY DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY
w sprawie przyspieszenia procedur uchwalania planów miejscowych obejmujących obszar Wilanowskiego Parku Kulturowego
Od powołania uchwałą NR XXXIV/819/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
29 marca 2012 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Wilanowski Park Kulturowy” minęło 5 lat.
Radni Dzielnicy Wilanów, którzy opiniowali powstanie Parku Kulturowego w 2006 r. (Stanowisko Rady Dzielnicy Wilanów nr 37 z 26 września 2006 r.) oraz w 2011 r. (Stanowisko Rady Dzielnicy Wilanów nr 13 z 30 czerwca 2011 r.) byli przekonani, że będzie to działanie służące społeczności wilanowskiej, a także kulturze i środowisku. W 2011 r. pozytywna opinia dla powstania Parku była dodatkowo wzmocniona przeświadczeniem, że jego utworzenie znacząco przyśpieszy przyjęcie planów miejscowych na obszarach, gdzie ich brak. Zgodnie z analizowaną wówczas (czerwiec 2011 r.) treścią § 4 projektu Uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Wilanowski Park Kulturowy” (str. 73 opracowania) Prezydent m.st. Warszawy miał w terminie nie dłuższym niż 2 lata od dnia podjęcia uchwały, przystąpić do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Parku Kulturowego. Ostatecznie w Uchwale przyjętej 29 marca 2012 r. znalazł się przepis mówiący, że „sposób ochrony Parku Kulturowego, w tym szczegółowe wskazania co do treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Parku Kulturowego, zostanie określony w planie ochrony Parku Kulturowego, który zostanie zatwierdzony przez Radę m.st. Warszawy odrębną uchwałą”. Uchwała zobowiązała też Prezydenta m.st. Warszawy do sporządzenia planu ochrony Parku Kulturowego w terminie roku od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
Główną przesłanką dla Parku Kulturowego były przede wszystkim wskazania zawarte
w ustawie o ochronie zabytków: zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, uwzględnianiu zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pozytywna opinia Rady Dzielnicy Wilanów z 30 czerwca 2011 r. obejmowała również dwa załączniki. Wskazano w nich m. in., że docelowo należy przekształcić części przedpola oraz folwarku w teren dla obsługi ruchu turystycznego, przemysłów kulturowych i edukacji muzealnej. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w ostatnim czasie odkupił część folwarku z zamiarem realizacji tych zamiarów.
Tymczasem, po 5 latach od uchwalenia Parku Kulturowego nadal brakuje kilku kluczowych planów zagospodarowania obejmującego jego obszar. W szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysiem.
Co prawda 13 stycznia 2016 r. Prezydent m.st Warszawy wydał ogłoszenie o ponownym przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysiem. Również Muzeum przedstawiło swoje propozycje w tym zakresie, które były przedmiotem omówienia na posiedzeniu Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów, które odbyło się w dn. 23 lutego 2016 r. Propozycja Muzeum zyskała aprobatę
i przychylność obecnych na posiedzeniu Radnych oraz mieszkańców dzielnicy, a w dn. 2 marca 2016 Muzeum przekazało wniosek ze swoją propozycją do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy. Drugim
z kluczowych planów jest będący w fazie zmiany plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego.
Rada Dzielnicy Wilanów dostrzega szereg utrudnień w funkcjonowaniu obszaru Wilanowskiego Parku Kulturowego, w miejscach, gdzie nie obowiązują plany zagospodarowania. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają wydawania pozwoleń na budowę w obszarach, gdzie nie ma obowiązujących planów zagospodarowania.
Najbardziej rażąca jest niemożność ratowania części folwarku wilanowskiego. Jakakolwiek interwencja budowlana możliwa jest tylko w sytuacji wydania postanowień Inspekcji Budowlanej. Zabytki będące w złym stanie technicznym muszą czekać na interwencję i pomoc, wówczas gdy ulegają już ruinie. Tylko w sytuacji zagrożenia katastrofą budowlaną można przystąpić do ich odbudowy i renowacji. Jest to sytuacja patologiczna, która dotyczy również takich obszarów jak pobliski Morysin.
Brak planów miejscowych to również utrapienie mieszkańców, którzy nie mogą podjąć niezbędnych remontów, czy planowanej wcześniej przebudowy. W tym miejscu warto wskazać trwającą procedurę tzw. mikroplanu w odniesieniu do działki przy ul. Kostki Potockiego 5. Nieopodal, po pożarze udało się dokonać odbudowy części domów tylko z uwagi na decyzję nadzoru budowlanego, który to nakazał.
Dalsze trwanie obecnego stanu rzeczy szkodzi Dzielnicy, jej mieszkańcom oraz zabytkom (celem przepisów pozwalającym na tworzenie Parków Kulturowych jest m. in. zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków). Powołanie Paku Kulturowego miało przyśpieszyć procedurę uchwalania planów miejscowych. Tak się nie stało. Dlatego Rada stoi na stanowisku, że procedury te powinny niezwłocznie nabrać większej dynamiki
i zostać sfinalizowane w możliwie krótkim czasie.

Awatar użytkownika
J.Szubińska-Piszczek
radny (do 3 postów dziennie)
radny (do 3 postów dziennie)
Posty: 4881
Rejestracja: 18 paź 2014, 9:32

Re: Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Post autor: J.Szubińska-Piszczek » 01 lut 2018, 23:18

Tom pisze:
01 lut 2018, 22:09
W trakcie komisji Przedstawicielka Miejskiego Konserwatora Zabytków – Pani Łopuska przyznała, iż rzeczywiście w trakcie tych 6 lat od uchwalenia parku nie został powołany Zarząd Parku, który miał dbać o właściwą jego ochronę. Zaniedbanie to wynikało z braku etatów. W ostatnim czasie podjęto działania zmierzające do powołania zarządu i w ciągu pół roku zostanie opracowany odpowiedni Plan Zarządzania Parkiem, który będzie wcześniej konsultowany z jednostkami działającymi na jego terenie jak również z dzielnicami.

Czyżby Mazowiecki Konserwator Zabytków pogonił ich do roboty? #DobraZmiana

Awatar użytkownika
KONSI
osadnik
osadnik
Posty: 293
Rejestracja: 18 kwie 2012, 16:51
Lokalizacja: Wilanów Zawady
Kontaktowanie:

Re: Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Post autor: KONSI » 01 lut 2018, 22:16

Co z tego że Powinno się chronić Natolin jak ma BYĆ OBUDOWANY np. przez osiedla na tzw Pasterniku na Kabatach !?!
KZ

Awatar użytkownika
Tom
radny (do 3 postów dziennie)
radny (do 3 postów dziennie)
Posty: 587
Rejestracja: 06 lip 2010, 15:22
Lokalizacja: Nowy Wilanów
Kontaktowanie:

Re: Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Post autor: Tom » 01 lut 2018, 22:09

Materiał wyczerpujący, ale warto zapoznać się punktem widzenia radnych niezależnych i SMMW w sprawie Wilanowskiego Parku Kulturowego. Tekst przygotowała nasza radna Joanna Kinastowska. Dziękujemy za solidne stanowisko. Warto przeczytać, by poznać sprawę wnikliwie.

"Cieszę się, że złożona Panu Przewodniczącemu Komisji Kultury, Promocji i Dziedzictwa Historycznego Piotrowi Mikuckiemu już 28 listopada 2017 roku propozycja zorganizowania komisji poświęconej tematowi Wilanowskiego Parku Kultury znalazła wreszcie zrozumienie. Sugerowałam, by komisja została połączona z Komisją Środowiska, gdyż wszelkie kwestie dbałości o dziedzictwo historyczne i środowiskowe będące przedmiotem uchwały powołującej ten park mogły w sposób wyczerpujący zostać omówione. Szkoda, że ostatecznie komisja odbyła się tylko jako połączona z Komisją Planowania(czyli prowadzona tylko przez Radnych z PO).

Pragnę zwrócić uwagę i przypomnieć Państwu, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29.03.2012 roku w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Wilanowski Park Kulturowy, przegłosowanego w poprzedniej kadencji przez Radę Dzielnicy Wilanów został utworzony Wilanowski Park Kulturowy w celu zintegrowanego zarządzania i szczególnej ochrony historycznie ukształtowanej przestrzeni krajobrazu kulturowego wilanowskich zabytków wraz z wyróżniającą się okoliczną przyrodą. Z założenia miał on pełnić funkcję rekreacyjną, wypoczynkową, turystyczną i edukacyjną nie tylko dla mieszkańców pozostałych części Warszawy, lecz także dla odwiedzających Stolicę gości. Granice Parku Kulturowego zostały jasno określone w Załączniku do uchwały, obejmując zespoły pałacowe w Wilanowie z Morysinem, na Ursynowie, Natolinie i Gucin Gaju wraz z ich osiami widokowymi i otoczeniem. Dodajmy, że w 1994 r. Prezydent RP zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie i Morysinie wpisał na listę Pomników Historii RP(jako część kompleksu zabytkowego o nazwie „Warszawa – historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem”) i stanowi to dowód na jego unikalne walory krajobrazu historycznego.

Uchwała wprowadziła określone zakazy i ograniczenia, jednak sposób ochrony Parku Kulturowego, w tym szczegółowe wskazania miały zostać określone w planie ochrony parku sporządzonym i zatwierdzonym odrębną uchwałą Rady Miasta St. Warszawy. W terminie jednego roku od dnia podjęcia uchwały Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zobowiązany był do sporządzenia Planu ochrony Parku Kulturowego(§3.2). Nie było jasne czy taki plan powstał, który określał by sposoby egzekwowania założeń uchwały, czy też osób/instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie w praktyce ochrony tego krajobrazu kulturowego. Jedynym dostępnym dokumentem jest Plan Ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego sporządzony przez Fundację Karkonoską i zatwierdzony osobną uchwałą tego samego dnia co Uchwała w sprawie utworzenia parku. Niejasne jest więc po co w takim razie w uchwale wspomina się o roku czasu. Po przeczytaniu dokumentu ma się wrażenie, że są to ustalenia i wytyczne do planu ochrony parku (co zresztą tam czytamy: „ pełne wdrożenie nastąpi poprzez opracowanie, zatwierdzenie i realizację planu Ochrony Parku, który jest przedmiotem niniejszego opracowania”). Dokument jednak wskazywał na konieczność ustalenia skutecznego zarządzania i wdrażania ustaleń planu ochrony, przede wszystkim w ramach sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku, miał mieć za zadanie rozeznanie zakresu planowanych tu przedsięwzięć inwestycyjnych czy modernizacyjno-remontowych i konserwatorskich, co miało mieć wpływ na ukierunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego dzielnicy Wilanów. Jak widać brak działań skutkował podjęciem już wielu nieodwracalnych decyzji: „pojawiło się wiele elementów obcych, nieestetycznych i dysharmonijnych w ukształtowanym historycznie krajobrazowym otoczeniu zespołu Pałacowo-parkowego”, „zatarciu uległo wiele połączeń widokowych”, narażonych jest na zniszczenie wiele wiekowych drzew, o charakterze pomnikowym(30 egzemplarzy w Wilanowie i 10 w Natolinie) i nawet gatunków drzew egzotycznych, „brak nadzoru i zainteresowania władz SGGW uporządkowaniem części parku sprawia, że teren ten podlega dewastacji, tracąc swoje wartości historyczne, artystyczne i naukowe”, „zatarte zostały prawie wszystkie formy ukształtowania dawnego parku romantycznego w Natolinie”, „niekontrolowana sukcesja roślinna powoduje zarastanie brzegu Jeziorka Wilanowskiego”. Pokreślmy, że Skarpa Warszawska i ciąg pól i łąk pomiędzy Powsinem, Jeziorkiem Powsinkowskim i Wilanowskim oraz doliną Wilanówki tworzą korytarze ekologiczne i są podstawowymi elementami Systemu Przyrodniczego Warszawy w formie chronionego krajobrazu oraz trzech rezerwatów przyrody. Stąd tak konieczne było wypracowanie zasad skutecznej ochrony przyrody i krajobrazu tych terenów. W dokumencie wskazywano na konieczność odbudowy tożsamości Warszawy w oparciu o jej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, kształtowanie struktury przestrzennej z uwzględnieniem harmonijnego łączenia wartości zabytkowo-kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych z współczesnymi formami zagospodarowania przy spełnieniu warunku prawidłowego prowadzenia procesów inwestycyjnych na tym obszarze, w tym uzupełnienie infrastruktury inżynieryjnej i drogowej a w szczególności budowy sieci kanalizacyjnej – jak jest wszyscy dobrze wiemy – wiele terenów czeka jeszcze na to. Podkreślano konieczność „wykluczenia lokalizowania obiektów dysharmonizujących z historycznym sąsiedztwem i przesłaniających obiekty zabytkowe” czy „wracanie uwagi szczególnej na wysokie walory estetyczne i użytkowe nowego zagospodarowania : zabudowy, nawierzchni ulic i placów i wyposażenie urbanistycznego”. Jakże inaczej wyglądałyby rozmowy odnośnie planowanej budowy wielkogabarytowej galerii handlowej na terenie przedpola Pałacu gdyby w 2013 roku zgodnie z uchwałą powstał zarząd Wilanowskiego Parku Kulturowego. Jakże inaczej wyglądałyby starania Rady Dzielnicy Wilanów o specjalna ochronę w związku z planowana budową Południowej Obwodnicy Warszawy czy w kwestii oczyszczenia wód spływających do Potoku Służewieckiego i jezior Wilanowa. Obecny stan rzeczy nie pozwala na czytelne i osadzone w prawie zasady gospodarowania(w tym kwestie ograniczające prawa własności) i administrowania obszarem parku (który stanowi 90 % dzielnicy Wilanów) a jednocześnie prowadzenie programu zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju.

W trakcie komisji Przedstawicielka Miejskiego Konserwatora Zabytków – Pani Łopuska przyznała, iż rzeczywiście w trakcie tych 6 lat od uchwalenia parku nie został powołany Zarząd Parku, który miał dbać o właściwą jego ochronę. Zaniedbanie to wynikało z braku etatów. W ostatnim czasie podjęto działania zmierzające do powołania zarządu i w ciągu pół roku zostanie opracowany odpowiedni Plan Zarządzania Parkiem, który będzie wcześniej konsultowany z jednostkami działającymi na jego terenie jak również z dzielnicami. Obiecano wspierać działania Dzielnicy Wilanów w kwestii przyspieszenia prac nad uchwaleniem planów zagospodarowania terenu, których brak utrudnia interpretacje prawne(kolizja z Wilanowskim Parkiem Kulturowym) a miały one według uchwały zostać sporządzone w okresie trzech miesięcy. Przedstawicielka Wydziału Architektury Urzędu Miasta Warszawy Pani Jędraszek podkreśliła także, że plan ochrony zakładał tak szerokie granice zapewne z uwagi na to, że krajobraz należy rozumieć szeroko, obecny plan ochrony jest niewystarczający, jeśli nie zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany by skutecznie walczyć z nielegalnymi elementami krajobrazu (dysharmonizującymi) będzie trzeba czekać na wprowadzenie uchwały krajobrazowej dla Warszawy. Brak zapisów planu ochrony parku spowodował, że zamiast części usługowej przy planowanej obwodnicy (na obszarze Miasteczka) mającym stanowić bufor powstały tereny mieszkaniowe.

Wielu radnych i Burmistrz Dzielnicy T. Ciorgoń podkreślali, że należy zastanowić się nad zmianami wytyczonymi granic Wilanowskiego Parku Kulturowego, co budzi moje zdziwienie: jak można było przez sześć lat nic nie robić w tym temacie a teraz zaczynać od zmian mających na celu ograniczanie zasięgu działania tego parku, którego walory właśnie opierają się na terenach niezurbanizowanych.

Jakże dobrze by było, gdyby mogły jak najwcześniej zostać opracowane zasady, które jasno zostały sprecyzowane przez Fundację Karkonoską w swym opracowaniu oparte na „zróżnicowanych politykach ochrony i zagospodarowania terenem Wilanowskiego Parku Kulturowego, złożone z dwóch stref ochrony konserwatorskiej (wzmożonej i czynnej) i dwóch stref ochrony krajobrazowej (wzmożonej i czynnej) oraz stref kształtowania terenów intensywnego i ekstensywnego zagospodarowania”. Potrzebne jest tez podnoszenie świadomości społecznej i edukacji z zakresu środowiska kulturowego i historycznego tego obszaru. Konieczna jest ochrona różnorodności biologicznej i przyrodniczej oraz dbałość i poprawa środowiska naturalnego w tym eliminacja elementów je degradujących czy szpecących. Ważna jest szybka poprawa jakości wód(w tym ustalenie jednostek za nie odpowiedzialnych) i powietrza ( w tym ograniczenie emisji spalin poprzez montaż ekranów i likwidację wysypisk śmieci), uzupełnienie zachowanej zieleni o nowe nasadzenia w formie szpalerów lub alei, stworzenie szlaków wodnych dla kajaków czy gondoli, oraz udostepnienie jego poprzez zaprojektowanie sieci ścieżek rowerowych, pieszych czy dydaktycznych oraz ich poprawne oznakowanie.

Możliwe będzie egzekwowanie przestrzeganie prawa ochrony tego terenu jedynie gdy zacznie działać powołany Zarząd Parku, przy jednoczesnym scaleniu uprawnień właścicielskich tych obszarów (Pałac i SGGW) oraz niezwłocznym opracowaniu planów zagospodarowania terenu uwzględniających wytyczne z planu ochrony.

Ostatecznie zaproponowaliśmy kontynuowanie pracy w poszczególnych komisjach merytorycznych Rady Dzielnicy: Kultury, Środowiska i Planowania, tak by wspólnie móc wypracować propozycję stanowiska dla Rady Dzielnicy Wilanów."

Dziękujemy wszystkim, którzy doczytali do końca. Dzielnico!, Warszawo! ODWAGI!
Joanno - przyjemnie czytać!

Suska
przybysz
przybysz
Posty: 12
Rejestracja: 18 sty 2015, 22:51

Re: Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Post autor: Suska » 26 sty 2015, 1:04

Podbijam, też chętnie dowiezdiałabym się coś w tym temacie.

Awatar użytkownika
kkaliber44
osadnik
osadnik
Posty: 339
Rejestracja: 10 paź 2010, 17:06
Lokalizacja: Królowa Marysieńka
Kontaktowanie:

Re: Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Post autor: kkaliber44 » 24 sty 2015, 9:35

Bardzo ważny temat.

Jacenty
osadnik
osadnik
Posty: 252
Rejestracja: 21 paź 2011, 21:57
Lokalizacja: Apartamenty Atmosfera
Kontaktowanie:

Re: Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Post autor: Jacenty » 22 sty 2015, 10:55

Nikt nic nie wie na ten temat?? Może radnym SMMW coś wiadomo?
Będę wdzięczny za podzielenie sie wiedzą...

Jacenty
osadnik
osadnik
Posty: 252
Rejestracja: 21 paź 2011, 21:57
Lokalizacja: Apartamenty Atmosfera
Kontaktowanie:

Wilanowski Park Kulturowy - co dalej?

Post autor: Jacenty » 15 sty 2015, 14:47

Czy komuś z obecnych na tym forum radnych, przedstawicieli zarządu dzielnicy bądź bardziej zorientowanym mieszkańcom wiadomo co dzieje się w kwestii powołanego i zatwierdzonego uchwałą Wilanowskiego Parku Kulturowego, czyli obszaru chronionego który mógłby (zgodnie z treścią uchwały i istotą powstania) unormować i uporządkować wiele nurtujących mieszkańców i budzących niepokój co do ostatecznego kształtu kwestii. M.in:
- kwestię krajobrazu, terenów zielonych i ich ochrony -> większej części Wilanowa, w tym niemal całego terenu MW.
- ochrony osi kompozycyjnych Pałacu (Klimczaka, Oś Królewska), w tym wszelkich inwestycji i tworów na tym terenie (uzupełniając w tej mierze nadzór Konserwatorski a priori)
- kwestie reklamy zewnętrznej na chronionym terenie
- kwestie otoczenia Pałacu i inwestycji na tym terenie -> w tym handlu wielkopowierzchniowego na terenie chronionym

Dla nieznającym tematu kilka źródeł i informacji:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilanowski_Park_Kulturowy
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/378F7B ... meless.htm
http://zabytki.um.warszawa.pl/content/w ... wy-projekt
http://fundacjakarkonoska.pl/files/asse ... ilanow.pdf

Z tego co mi wiadomo, projekt został odpowiednimi uchwałami przyjęty i zatwierdzony w 2012 roku. Od tego czasu jednak nic się w tej kwestii nie dzieje - dlaczego? Czy wiadomo komuś jaki jest status prawny tego projektu, gdzie utknął, dlaczego nie obowiązuje, nie jest realizowany? Czyżby komuś zależało na tym, by Uchwała o utworzeniu Parku Kulturowego pozostała martwym przepisem...? :-(

ODPOWIEDZ

Wróć do „Interpelacje obywatelskie”